Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej


Zawartość stron

Załączniki
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 53 KB)
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf (pdf, 334 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 56 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (pdf, 340 KB)
oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z Ust. 5 pkt 1-6.docx (docx, 20 KB)
oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z Ust. 5 pkt 1-6.pdf (pdf, 424 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 67 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 369 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 71 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.pdf (pdf, 372 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy.docx (docx, 54 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy.pdf (pdf, 313 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (docx, 45 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (pdf, 307 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 62 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 353 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 64 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP.pdf (pdf, 359 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę